Tariff for Reaktiv effekt

Ny tariff for bedriftskunder.

Tariff Reaktiv Effekt innføres fra november 2019 – bedriftskunder Anlegg som trekker reaktiv effekt fra distribusjonsnett legger beslag på overføringskapasitet og fører til økt nett-tap. Når uttaket av aktiv effekt er over 50 kW og den reaktive effekten overstiger 50% av aktiv effekt (Effektfaktor 0,9), kan Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor. Alternativt kan kunden velge å betale gjeldende tariff for overskytende uttak av reaktiv effekt som kundens anlegg krever. Fra 2019 vil HSEV innføre tariff for reaktiv effekt for bedrifter i perioden november til mars (årlig).  Vi vurderer prisen for uttak av reaktiv effekt til å bli 50 kr/KVAR/måned. For mer informasjon ta kontakt med HSEV.