Strømleveranse med leveringsplikt

Ventetariffen er basert på vår områdepris på Nord Pool Spot med et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva. Etter 6 uker kommer i tillegg et variabelt påslag i øre/kWh som er knyttet til kjøp av elsertifikater + et fastbeløp pr. år. på kr. 625,00 inkl. mva.

I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter.

Ny kunde vil motta et bekreftelse fra oss med opplysninger om anlegget og at de blir liggende på vår ventetariff/leveringsplikt inntil vi får melding om at de har inngått kontrakt med en strømleverandør.
For å bytte strømleverandør må du oppgi ditt målepunktID (se faktura), fødselsdato/org.nr., navn eller firmanavn samt ny målerstand. Les mer her: http://hsevnett.no/nett-og-nettleie/stromleveranse-med-leveringsplikt/