Styrets sammensetning i Høland og Setskog Elverk SA etter årsmøtet:

Styreleder: Jan Rune Fjeld . Mobil: 90058837
Styrets nestleder: Per-Jørgen Melnes
Styrerepresentanter: Monica Guldhaugen
Jane Britt Løland
Kari Mette Stamnes
Jan Rune Moseby

Dan Sammerud (ansatte valgt)