Romerike Bredbånd – leverandør av bredbåndstjenester
Nett-Partner AS – opplæring innenfor elsikkerhet i skolene
Infratek Elsikkerhet AS – elsikkerhet i forbindelse med tilsyn
Hafslund Fakturaservice AS – i forbindelse med timesmålte anlegg
CGI AS – leverandør/drifting av kundesystem
Innovasjon AS – ved kjøp av datatjenester
Slorbakk &Thoresen – i forbindelse med skjøting av fiber
Kredinor – utsendinger/oppfølging av purringer og innkasso .
Kraftalliansen – for å oppnå gode betingelser for kraftomsetning
Romerike HMS-senter – bedriftshelsetjenesten
Bjørn Fossum – gravetjenester

I tillegg er det også en rekke andre samarbeidspartnere vi benytter.