Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2019

Nettleien for 2019 økes med 2 øre/kWh eks. mva.

I linken nedenfor finnes oppdaterte priser gjeldende fra 01.01.2019

Den generelle satsen for forbruksavgift reduseres fra 16,58 øre/kWh til 15,83 øre/kWh eks. mva. Det vil si fra 20,725 øre/kWh til 19,79 øre/kWh inkl. mva.gjeldende fra 01.01.2019.
Den reduserte satsen for industri, bergverk og fjernvarmeproduksjon endres fra 0,48 øre/kWh til 0,50 øre/kWh eks. mva. fra 01.01.2019.

Nettleiepriser fra 01.01.19