Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2018

Høland og Setskog Elverk SA har besluttet at nettleien ikke skal økes for våre nettkunder fra januar 2018, .

Men den generelle satsen for forbruksavgift økes fra 01.01.2018 fra 16,32 øre/kWh til 16,58 øre/kWh eks. mva. Det vil si fra 20,40 øre/kWh til 20,725 øre/kWh inkl. mva.
Den reduserte satsen for industri, bergverk og fjernvarmeproduksjon på  0,48 øre/kWh eks. mva. forblir uendret.

Nettleiepriser fra 01.01.18