Vi er i h.t. myndighetene lovpålagt å gi alle kunder strøm og har leveringsplikt til de kundene som ikke har inngått avtale med en strømleverandør.

Ventetariffen er basert på vår områdepris på Nord Pool Spot med et påslag på 6,25 øre/kWh inkl. mva. Etter 6 uker kommer i tillegg et variabelt påslag i øre/kWh som er knyttet til kjøp av elsertifikater + et fastbeløp pr. år. på kr. 625,00 inkl. mva.

I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter.

Ny kunde vil motta et bekreftelse fra oss med opplysninger om anlegget og at de blir liggende på vår ventetariff/leveringsplikt inntil vi får melding om at de har inngått kontrakt med en strømleverandør.
For å bytte strømleverandør må du oppgi ditt målepunktID (se faktura), fødselsdato/org.nr., navn eller firmanavn samt ny målerstand.

Oversikt over kraftpriser finner du på konkurransetilsynets lister (se link nedenfor).

Les informasjons skriv fra NVE her: Rundskriv fra NVE

Se aktive kraftleverandører i vårt område: Aktive kraftleverandører i HSEV sitt nettområde

Gå direkte til konkuransetilsynets hjemmeside: Konkurransetilsynet

Ta kontakt med oss på tlf: 63854700, dersom du trenger mer informasjon.