Høland og Setskog Eleverk SA (HSEV) har hovedansvaret for utarbeidelse av lokal energiutredning i Aurskog-Høland kommune. Da Hafslund Nett AS (HN) forsyner ca. 1/3 av Aurskog-Høland, har de også vært bidragsyter til energiutredningen sammen med kommunen.

Energiutredningen skal årlig vedlikeholdes og presenteres i et offentlig møte en gang i året. Dette er et samarbeid mellom Aurskog-Høland kommune, HSEV og HN.

Alle interessenter er velkommen til informasjonsmøte hvor energiutredningen og alternative energikilder i kommunen vil bli presentert og diskutert. Møtet annonseres i lokalavisen.

Last ned:

Lokal Energiutredning 2013