Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet for nett tilknytning av nye kunder, eller forsterkning av nettet for økt uttak til eksisterende kunder, må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av anleggsbidrag.

Våre leveringsbetingelser er i.h.h.t Energi Norge’s standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

Kontrakten er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet.

Last ned: