Informasjon om endringer i Norske kraftmarkedet februar 2019

Elhub er kraftmarkedets nye løsning for utveksling av informasjon mellom markedsaktørene. Denne løsningen skal innføres 18.02.2019 i hele Norge. Det vil derfor være lengre behandlingstid ved vårt kundesenter i februar 2019.

Les mer om dette i linken nedenfor

Informasjon til våre kunder