DLE jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm. God tips og råd finner du via Elsikkerhetsportalen.

De fleste elverk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde.

Det lokale eltilsyn ved Høland og Setskog Elverk SA er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samnfunnssikkerhet og beredskap (DSB)s kontroll.

DLE:

  • er en del av elverket/nettselskapet
  • er faglig underlagt DSB
  • fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg
  • fører tilsyn med omsetning av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde
  • utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Vår installasjonsinspektør Øystein Foss Vold treffer du på tlf: 913 87522.

Link til DSB: www.dsb.no