Det Lokale Eltilsyn (DLE)
Informasjon om Elsikkerhet finner du ved å følge denne linken: Elsikkerhetsportalen

Alle nettselskap i Norge er pålagt iflg. Tilsynsloven å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr innenfor sitt forsyningsområde.
DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og tilsynet utføres på vegne av Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

Alt arbeid utføres av tilsynsavdelingen og dreier seg om el-sikkerhet og er en stor og viktig del av Høland og Setskog Elverk SA.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)
DSB er den sentrale myndighet som forvalter el-sikkerhet.
Lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr er grunnlaget for DSB sin virksomhet og DSB er underlagt Justisdepartemenet.