Styrets sammensetning i Høland og Setskog Elverk SA etter årsmøtet:

Styreleder: May Britt Fjeldstad – Mobil: 95172613
Styrets nestleder: Jan Rune Fjeld – Mobil: 90058837
Styrerepresentanter: Per-Jørgen Melnes
Jane Britt Løland
Kari Mette Stamnes
Jan Rune Moseby

Dan Sammerud (ansatte valgt)