Avlesning på Min Side
Avlesning på Min Side

Måleravlesning

Nye avregningsrutiner fra 01.01.2017.
Fra nyttår 2017 starter vi med avregninger etterskuddsvis hver måned. For de som ikke har fått installert ny måler, skal måleren avleses den 1. hver måned og avlesningen registreres manuelt som tidligere.

Registrerer du målerstand utenom denne datoen, vil det bli stipulert en målerstand pr. den 1 hver måned.

SMS avlesning

SMS avlesning

For å kunne bruke vår SMS avlesning - må du først registrere deg, noe du gjør kun en gang og på følgende måte:

Påminnelse/registrering:
Skrive meldingen: HSEV etterfulgt av REG kundenummer og målernummer.
Meldingen sendes til 2258

Eksempel på SMS ved registrering:

Skriv: HSEV REG 1234567 987654
Sendes til: 2258

Kvitteringsmelding:
Etter å ha sendt registreringen, vil du få en kvitteringsmelding som bekrefter mobilnummeret og som forteller at du nå er klar til å foreta måleravlesning med din mobiltelefon.

Brukerveiledning for måleravlesning:
I forkant av avlesningsperioden vil du motta en påminnelse om brukerveiledning fra oss i form av en SMS melding. For å melde inn din målerstand må du gjøre følgende:

Måleravlesing:
Skriv meldingen: HSEV målerstand
Meldingen sendes til 2258

Eksempel på SMS avlesning:

Skriv: HSEV 42012
Sendes til: 2258

Utmelding:
Skriver meldingen: HSEV stop kundenummer målernummer.
Meldingen sendes til 2258

Eksempel på SMS ved utmelding:

Skriv
: HSEV stopp 1234567 987654
Sendes til: 2258

Internett avlesning

Måleravlesning via Min Side:
gå direkte inn her.

Klikk på linken - Min Side

  1. Legg inn din e-post adresse
  2. Oppgi PIN-kode (du kan velge ny ved å klikke på -Ny PIN-kode)
  3. Velg måleravlesning og følg videre instruksjoner
Telefon avlesning


Denne tjenesten er ikke lenger tilgjengelig. Benytt SMS avlesning eller registrer målerstand via Min Side.